Wat kan Cato Networks’ CASB voor jou betekenen?

Wat kan Cato Networks’ CASB voor jou betekenen?

Met Cato Networks krijg je continue de nieuwste updates en features. Een van deze nieuwe features is ‘Cloud Access Security Broker’ of kortweg CASB. Lees hier meer informatie over CASB en wat dit voor jou kan betekenen. 

 

Cloud Access Security Broker

De verschuiving naar de cloud en de invoering van Software as a Service (SaaS)-diensten heeft ondernemingen in staat gesteld de last van het beheer en de levering van deze diensten op zich te nemen. Het heeft echter ook een nieuw en bijzonder riskant aanvalsoppervlak blootgelegd. Cloud Access Security Broker (CASB)-oplossingen spelen een cruciale rol in het helpen van ondernemingen om met deze risico’s om te gaan en hun beveiligingspositie te versterken. Zij doen dit door het leveren van zichtbaarheid, beoordeling, toegangscontrole en beschermingsmogelijkheden die ondernemingen in staat stellen het SaaS-gebruik van hun organisatie beter te begrijpen en te beheren.

De eerste uitdaging van cloud-gebaseerd SaaS-gebruik is het begrijpen van de volledige omvang ervan. Terwijl sommige applicaties zijn aangeschaft en geleverd door het IT-team zelf, ook wel sanctioned applications genoemd, worden veel SaaS-applicaties overgenomen en gebruikt door werknemers zonder de goedkeuring en medeweten van de IT-afdeling.

Dit zijn niet-gesanctioneerde applicaties, en het gebruik ervan wordt Shadow IT genoemd. Uit verschillende studies is gebleken dat het aantal niet-goedgekeurde toepassingen dat in een gemiddelde onderneming wordt gebruikt, veel groter is dan het aantal goedgekeurde toepassingen. 

De tweede uitdaging is inzicht te krijgen in het risico dat elke niet-gesanctioneerde applicatie oplevert en beslissingen te nemen over het toegestane gebruik ervan. Het afdwingen van deze gebruikstoestemmingen wordt bereikt via de CASB beleidsregels. 

Ten slotte is er de noodzaak om mechanismen ter voorkoming van bedreigingen en bescherming tegen gegevenslekken in te voeren om de bescherming en integriteit van gebruikers, middelen en gegevens van de onderneming te waarborgen. 

Cato CASB, onderdeel van de Cato SASE Cloud 

Cato’s CASB-oplossing is een integrale dienst van de Cato SASE Cloud. Dit betekent dat ondernemingen die Cato gebruiken CASB kunnen inschakelen met slechts een druk op de knop. Aangezien het netwerkverkeer van de onderneming al wordt verwerkt door Cato’s SASE Cloud, vereist het toevoegen van de CASB-functionaliteit geen installatie van clients of wijzigingen aan het netwerk. Cato’s single-pass architectuur zorgt ervoor dat de CASB-functionaliteit een minimale latency toevoegt aan de totale verwerkingstijd. Bovendien wordt de CASB verrijkt met extra informatie over gebruikers, apparaten en applicaties, waardoor een beter inzicht wordt verkregen en granulaire toegangscontroleregels mogelijk worden. 

Cato’s CASB biedt ondernemingen een uitgebreid overzicht van hun SaaS-gebruik via een Shadow IT-dashboard, dat zowel statistieken op hoog niveau als applicatiespecifieke gegevens biedt. Risicobeoordeling van applicaties wordt geëvalueerd met behulp van Cato’s unieke Application Credibility Engine (ACE) die informatie verzamelt over het doel van de applicatie, de uitgever, beveiliging en compliance. Vervolgens wordt een risicoscore berekend die kan worden gebruikt om het meest geschikte toegangsbeleid te bepalen. Cato’s CASB ondersteunt een zeer granulair toegangsbeleid, dat inline en in real-time wordt afgedwongen.  

 

Klinkt interessant? Neem nu contact met ons op!

Geen reacties

Geef een reactie