Press Release: Kappa Data reinforces growth ambitions by attracting capital investment partner Investlink

Press Release: Kappa Data reinforces growth ambitions by attracting capital investment partner Investlink

Kappa Data reinforces growth ambitions by attracting capital investment partner Investlink.

Pour la version française, voir ci-dessous.


Het persbericht in het Nederlands:

Investlink, het kapitaalfonds in handen van Hans Van Erum, Bert Van Loco en Frank Staut, heeft een participatie genomen in netwerk, security en IoT distributeur Kappa Data.

De eigenaars van het kapitaalfonds zijn bekend als de oprichters van Securelink, vorig jaar overgenomen door Orange Cybersecurity.

Kappa Data onderstreept met deze stap zijn sterke groeiambities.

In België is het bedrijf al jaren een gevestigde waarde en is het de geprefereerde distributeur voor tal van resellers. Sinds enkele jaren is Kappa Data ook actief in Nederland en in Polen. In eerste instantie is het de bedoeling om de aanwezigheid te versterken in die landen, al sluit het bedrijf mogelijke overnames in andere landen zeker niet uit.

“Met ons managementteam zijn we erin geslaagd om Kappa Data de laatste jaren sterk te laten groeien. Onze omzet en winst zijn gedurende de laatste 5 jaar verdubbeld. Met deze investering ondersteunen we onze groeiplannen en kunnen we de volgende 5 jaar opnieuw verdubbelen,” aldus Chris Willems, Managing Partner Kappa Data
Bert Van Loco, Managing Partner Investlink: “Door onze ervaringen met Securelink kennen we de sector natuurlijk zeer goed. Onze ervaringen als klant van Kappa Data zijn altijd uitstekend geweest. Wij zien het als een grote uitdaging onze kennis van de markt te delen met Kappa Data en hen zo te versterken.”

Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: “Met de participatie van Investlink krijgen we er niet alleen een zeer kapitaalkrachtige partner bij. Hun kennis van de markt en hun succesverhaal met Securelink geven deze participatie een extra dimensie die je bij een kapitaalfonds zelden tegenkomt”.La communiqué de presse en français:

Investlink, le fonds d’investissement détenu par Hans Van Erum, Bert Van Loco et Frank Staut, a pris une participation dans Kappa Data, le distributeur de solutions pour le réseau, la sécurité et l’IoT.

Les propriétaires du fonds d’investissement sont connus comme les fondateurs de Securelink, acquis par Orange Cybersecurity l’année dernière.

Avec cette étape, Kappa Data souligne ses fortes ambitions de croissance.

En Belgique, l’entreprise est une valeur établie depuis des années et est le distributeur préféré de nombreux revendeurs. Depuis plusieures années, Kappa Data est également active aux Pays-Bas et en Pologne. En premier lieu, l’objectif est de renforcer sa présence dans ces pays, même si l’entreprise n’exclut certainement pas d’éventuelles acquisitions dans d’autres pays.

« Avec notre équipe de direction, nous avons réussi à développer Kappa Data fortement ces dernières années. Nos ventes et nos bénéfices ont doublés au cours des 5 années précédentes. Avec cet investissement, nous soutenons nos plans de croissance et nous avons l’ambition à doubler notre chiffre d’affaires de nouveau au cours des cinq prochaines années », a déclaré Chris Willems, associé directeur de Kappa Data.

Bert Van Loco, Managing Partner à Investlink : « Grâce à notre expérience chez Securelink, nous connaissons très bien le secteur. Nos expériences en tant que client de Kappa Data ont toujours été excellentes. Nous le considérons comme un atout majeur de partager notre connaissance du marché avec Kappa Data et de les renforcer de cette façon.

Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data : « Avec la participation d’Investlink, nous n’avons pas seulement un partenaire très solvable. Leur connaissance du marché et leur success story avec Securelink donnent à cette participation une dimension supplémentaire qu’on rencontre rarement dans un fonds de capital ».

avatarDoor deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.