Kappa Data lanceert WaaS (Wireless as a Service)

Kappa Data lanceert WaaS (Wireless as a Service)

Veuillez retrouver la version française en base de page

Enkele jaren geleden lanceerde Kappa Data zijn eerste hosted service, waarbij het Management Platform van Barracuda (voor het beheer van firewalls) werd aangeboden als een licentie. Nu zet Kappa Data een belangrijke volgende stap en lanceert het WaaS (Wi-Fi as a Service).

Deze service zal in 2 varianten worden aangeboden aan zijn resellers.

Als eerste stelt Kappa Data een CAPEX model voor: hier koopt de klant (reseller/end user) nog steeds zijn access points zelf aan. Echter, voor de management software doet de reseller beroep op de servers van Kappa Data waarop hij een licentie koopt waarmee alle AP’s bij zijn klanten beheerd en geconfigureerd kunnen worden. Dit aanbod volgt volledig het succesvolle model dat met Barracuda werd uitgebouwd en geeft de Kappa Data reseller de mogelijkheid uitstekende services aan te kunnen bieden aan zijn klanten zonder zelf investeringen te moeten doen. Daarnaast kan hij bij problemen terugvallen op de helpdesk van Kappa Data. De reseller kan de licentie afnemen voor 1, 3 of 5 jaar.

Een tweede variant volgt het OPEX model. Dit model gaat een stuk verder dan het CAPEX model en is perfect conform het ‘Pay As You Go’ model van Microsoft. Het OPEX model is gebaseerd op een contract tussen Kappa Data en de reseller, die van Kappa Data Access Points ter beschikking krijgt, en waarbij Kappa Data maandelijks factureert op basis van het aantal AP’s dat werkelijk in gebruik is. De reseller kan op een makkelijke manier AP’s toevoegen of verwijderen en AP’s verhuizen tussen verschillende eindklanten is een bijkomende troef. Bovendien biedt Kappa Data AP-C@re aan waarbij in geval van defect, een nieuw AP binnen 24 uur ter beschikking gesteld wordt. Daarnaast is er nog AP-Xchange waar de klant na 4 jaar het AP gebruikt te hebben, gratis recht heeft op een upgrade naar een recenter model.

Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: ‘Met ons WaaS model brengen wij iets unieks in het huidige distributielandschap. Noch partner, noch end user hoeft te investeren in producten. Zij gebruiken onze diensten en hebben het voordeel steeds over de nieuwste apparatuur te beschikken. Het OPEX model bieden we al aan voor een prijs van 0,5 Euro/dag/AP. Bovendien betaalt de afnemer alleen in de maanden dat hij onze diensten gebruikt. We zijn er ook trots op dat onze aanbieding perfect reseller friendly is: we sluiten een contract met de reseller, die op die manier zijn handen vrij heeft om zijn eigen aanbieding te maken aan zijn end user met zijn eigen marges en daarbij zijn eigen services kan aanbieden.’

Dit nieuwe Kappa Data model gebruikt de technologie van Ruckus Wireless, maar Kappa Data heeft ook plannen om een dergelijke aanbieding te maken met zijn andere Wi-Fi vendors.


Kappa Data lance son propre service de WaaS (Wifi-as-a-Service)

En 2014 Kappa Data annonçait son premier service de Firewall as a Service. En utilisant la technologie de Barracuda, Kappa Data mettait à disposition une platforme de gestion de firewall aux revendeurs pour des prix démocratiques et ceci sous de forme de license.
Après 3 ans d’expérience dans ce domaine, Kappa Data lance son propre service de WaaS (Wi-Fi als a Service).
Ce service sera disponible sous 2 formules pour le revendeur.

La première formule est celle du modèle CAPEX. Dans cette formule le client (revendeur/client final) achète toujours son point d’accès. Par contre, pour le management des points d’accès, le revendeur se connectera sur les serveurs de Kappa Data. En occurrence, le revendeur s’achète une license afin de pouvoir faire la gestion et la configuration de tous les points d’accès chez son (ses) client(s). En suivant ce modèle, Kappa Data offre son revendeur le moyen de proposer des services professionels à son client final. Et ceci sans le que le revendeur doit faire des investissements importants. En cas de problèmes, le revendeur pourra faire appel au support de Kappa Data. Le revendeur/client final peut choisir la durée de vie de cette license ( 1,3 ou 5 ans)

Dans le deuxième modèle on se base sur le modèle de l’OPEX. Cemui-ci est comparable avec le modèle ‘Pay As You Go” de Microsoft. En signant en contrat entre le revendeur et Kappa Data, Kappa Data mettra les points d’accès à disposition du revendeur sous une formule de location mensuelle. Kappa Data envoit donc une facture mensuelle au revendeur mentionnant le nombre des points d’accès qui sont réellement actifs chez le(s) clients. Le revendeur pourra ajouter et/ou enlever des point d’accès en fonction du besoin du client final. Il pourra également bouger des point d’accès d’un client final vers un autre client final.

Inclus dans le prix de location, Kappa Data offre le AP-C@re et le AP-Xchange. Avec le AP-C@re le revendeur est certain que le point d’accès est remplacé endéans les 24 heures en cas de panne. Le monde informatique change rapidement. Avec AP-Xchange le client final aura toujours la dernière technologie à sa disposition (si le client loue notre solution pendant 4 années). Kappa Data remplacera à sa demande les anciens points d’accès vers des nouveaux points d’accès.

Patrick Casteels, Managing Partner de Kappa Data: “Nous introduisons quelque chose d’unique dans le monde de la distribution avec notre modèle WaaS. Ni le partenaire, ni le client final doivent investir dans des produits. Ils utilisent nos services tout en continuant de travailler avec les dernières technologies. Les prix de notre modèle OPEX commence à partir de 0,5 Euro/jour/point d’accès. En plus le client ne paie que quand il utilise nos services. Il est également important de mentionner que nous restons fidèle à nos partneraires revendeurs. Càd nous signons un contrat avec notre parternaire revendeur qui lui à son tour signe un contrat avec le client final en gardant ses marges et en rajoutant ses services.’

Kappa Data utilise la technologie de Ruckus Wireless dans ce nouveau modèle. Kappa Data à la volonté d’elargir ce modèle avec d’autres fabrikants de Wifi.

Download whitepaper
avatarDoor deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen.