Een perfecte combinatie: Juniper Mist & Blyott

Een perfecte combinatie: Juniper Mist & Blyott

Wist jij dat de oplossingen van Juniper Mist en Blyott perfect met elkaar integreren? Hieronder vertellen we meer over de oplossingen van elke leverancier en wat de combinatie ervan voor jou kan betekenen.

Juniper Mist

Juniper Mist is een vendor van self-driven cloud-based netwerkmateriaal. Ze focussen zich voornamelijk op het wireless en wired gedeelte van de netwerkinfrastructuur.

De vendor onderscheidt zich enerzijds door het inzetten van zijn AI-engine Marvis en anderzijds door het integreren van bidirectionele BLE-antennes in hun access points. Hiermee kan een volledige uitrol van locatieservices verwezenlijkt worden.

Het ecosysteem van Juniper Mist stelt resellers in staat om hun klanten te voorzien van een kwalitatieve, performante en stabiele netwerkomgeving die volledig via de cloud centraal beheerd kan worden. In de achtergrond wordt het netwerk constant gemonitord en kan de AI-engine aanpassingen doen waar nodig of alerts genereren indien manuele ingrepen noodzakelijk zijn. Naast het netwerkgedeelte is het ook meteen een investering naar de toekomst toe aangezien er op elk moment gekozen kan worden om een uitrol te doen richting location services (asset tracking, wayfinding, engagement analytics,…). Doordat Juniper Mist ook BT11 devices in portfolio heeft kan er op een kostenefficiënte manier meer BLE-dekking toegevoegd worden om nauwkeurigere resultaten te bekomen.

Doordat Juniper Mist een uitgebreide set aan integratiemogelijkheden biedt, kunnen andere oplossingen gebruik maken van de data die door de access points verzameld worden.

Blyott

Blyott is een oplossing die zich focust op location based tracking en monitoring. Het is gestart als oplossing met focus op de gezondheidssector (ziekenhuizen, rusthuizen,…) maar kan uiteraard ook in heel wat andere sectoren gebruikt worden.

Het principe is eenvoudig, je bevestigt een Bluetooth beacon aan een object dat je wenst te traceren. Je registreert deze beacon met een naam in de applicatie en via de Access Points van Juniper Mist worden de beacons opgevangen en doorgestuurd naar Blyott. Op die manier kan je snel en eenvoudig de huidige locatie van de beacon terugvinden.

Blyott heeft als slagzin “Big Savings – Happy Staff”. De oplossing zorgt ervoor dat het personeel zich meer kan focussen op de zaken waarvoor ze in eerste instantie aangenomen werden. Al de tijd die verloren gaat in het zoeken naar materiaal is verloren materiaal. Op die manier hebben de personeelsleden meer tijd en kunnen ze hun taken op een rustigere manier afronden. Hierdoor neemt de stress af en wordt de kans op burn-outs minder groot.

Juniper Mist met Blyott = de perfecte combinatie

Blyott integreert perfect met Juniper Mist. Er kan gekozen worden om te werken met het sterkste signaal (welke AP heeft het sterkste signaal van de beacon ontvangen), fingerprinting met Machine Learning van Blyott en binnenkort ook de locatie die de engine van Juniper bepaald heeft.

Doordat Juniper Mist werkt met bidirectionele antennes (8 antennes die BLE-beacons kunnen opvangen), is de locatiebepaling extra nauwkeurig. De combinatie van een performante, stabiele, cloud-based, self-driven wireless netwerk met een zeer nauwkeurige asset tracking oplossing stelt je als reseller in staat om een mooi en volledig verhaal te brengen naar de eindklant.

Geen reacties

Geef een reactie